Francesc Torralba Roselló

Breu currículum

Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992) i Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997). Actualment és professor Catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i membre col•laborador de l’Institut Borja de Bioètica. Al llarg de la seva trajectòria ha obtingut diversos premis: El Premi Extraordinari de LLicenciatura (1991) i el Premi Extraordinari de Doctorat en Filosofia (1994), el Premi d'Assaig Breu (1989), el Premi Xarxa d'Assaig (1989), el Premi Joan Maragall (1992), Premi d’Assaig Serra i Moret sobre Civisme (2001), el Premi Josep Vallverdú d'Assaig (2002), el Premi Llorer d’Assaig (2003), el Premi sobre principis del Civisme (2004), el Premi d’Assaig Nicolau Batle (2005). Ha estat finalista en el Premi Carles Rahola d'Assaig (1992) i en el Premi Enric Ferran d'Assaig (1993). Ha rebut beques de moltes institucions: Del Ministeri d'Educació i Ciència, del Ministeri d'Assumptes Exteriors per ampliar estudis a la Universitat de Copenhaguen i de Berlín, del Consell Superior d'Investigacions Científiques per estudiar a l'Instituto de Filosofía de Madrid, de la Fundación Oriol-Urquijo, i d'altres institucions privades.

Publicacions

2.1. Llibres

F. TORRALBA, M. BOSCH, C. GRÀCIA, Aristotle and spiritual capital, en Ramon Llull Journal of Applied Ethics 4 (2014) 67-86.

F. TORRALBA, La esencia del amor en Kierkegaard. Interpretación de Las obras del amor (1847), en Pensamiento 271 (2016) 411-429.

F. TORRALBA, Ètica de l’arbitratge, en Anuario Justicia Alternativa 13 (2015) 67-79.

ARIMANY-MANSO, J.,  ARAGONES-RODRÍGUEZ, L., GÓMEZ DURAN, EL., GALCERAN, E.,  MARTÍN-FUMADÓ., C., TORRALBA, F., El testamento vital o documento de voluntades anticipadas. Consideraciones médico-legales y análisis de la situación de implantación en España, en Revista de Medicina Clínica 43/1 (2017) 35-40.

J. ARIMANY MANSO, F. TORRALBA et alia, Aspectos éticos, médico-legales y jurídicos en el proceso de final de vida, en Medicina Clínica 4092 (2017), PII: S0025-7753 (17) 30360-J, DOI: 10. 1016/j.medlic. 2017.05.004.