Sílvia Coll-Vinent Puig

Breu currículum

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctora per la Universitat d’Oxford (1996). Professora de literatura contemporània a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. La primera línia de recerca ha estat l’estudi de la recepció i traducció de la literatura anglesa, especialment des de la perspectiva de la història cultural, amb un èmfasi en autors de l’època victoriana i eduardiana, i una atenció especial a la figura de G. K. Chesterton, sobre el qual ha editat recentment una antologia de textos. Una segona línia de recerca ha tractat l’estudi d’intel·lectuals humanistes d’entreguerres de clara orientació anglòfila. En el marc cronològic de les entreguerres se situen la major part de les seves contribucions, siguin sobre la recepció de Chesterton, Dickens i altres escriptors anglesos, siguin sobre l’estudi d’intel·lectuals, assagistes i humanistes que van tenir una influència en el panorama català i hispànic en general.

Publicacions
  • "Joan Estelrich, entre el humanismo y la política", Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 817-818 (juliol 2018) [dossier “El escritor periodista en España”], 182-194.
  • "Joan Estelrich and the Reception of Vives in Interwar-Europe" [amb Alejandro Coroleu], dins Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis: Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015). Leiden/Boston: Brill, 2018, pp.197-205.
  • “Maurici Serrahima, Marcel Proust i l’asma”, dins Proust a Catalunya, ed. Xavier Pla. Barcelona: Arcàdia, 2016, pp. 175-193.
  • "El programa cultural de Josep Miquel Guàrdia i el projecte d'estudi de Joan Estelrich" [amb Josefina Salord], Estudis Romànics, 38 (2016), 115-212.