ELS REPRESENTANTS

Autoritats acadèmiques

Les autoritats acadèmiques formen l'estructura orgànica de la Facultat de Filosofia de Catalunya.

Autoritats acadèmiques

Degà Dr. Ignasi Fuster Camp
Vicedegà Dr. Miquel Ramón Fuentes
Secretari acadèmic Dr. Ricardo Mejía Fernández

 

Òrgans de govern

 

Consell de Facultat

Professors Ordinaris Dr. Jaume Aymar Ragolta
Dr. Joan Martínez Prcell
Professors extraordinaris Dr. Ignasi Fuster Camp
Dr. Miquel Ramón Fuentes
Dr. Ignasi Roviró Alemany
Dr. Francesc Torralba Roselló
Professors no estables Dr. Ignasi Boada i Sanmartín
Dra. Sílvia Coll-Vinent
Dr. Joan García del Muro Solans
Altres Un representant dels alumnes
Un oficial de la Facultat

 

Consell Permanent

Degà Dr. Ignasi Fuster Camp
Vicedegà Dr. Miquel Ramón Fuentes
Secretari Acadèmic Dr. Ricardo Mejía Fernández
Consellers Dr. Joan Martínez Roviró
Dr. Miquel Ramón Fuentes
Dr. Ignasi Roviró Alemany
Delegat dels alumnes