L'AUSP participa en l'Assemblea General de la Federació Internacional d'Universitats Catòliques

2 de setembre de 2022

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha participat en la 27a Assemblea General de la Federació Internacional d’Universitats Catòliques (FIUC), celebrada del 30 de juliol al 3 d’agost al Boston College (EUA). Els professors que han representat l’AUSP han estat el Dr. Emili Marlés, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, i Dr. Daniel Palau, professor de la FTC i director de la Càtedra de Teologia Pastoral.

En aquesta trobada, que es convoca cada tres anys, hi han participat més de 200 membres de 42 països. La voluntat d’aquestes assemblees generals és ser un entorn de debat i reflexió sobre el lloc de les universitats catòliques en el context actual. Enguany, la temàtica ha volgut aprofundir sobre el «Llegat i transformació en un món de canvis: l’educació superior catòlica i el futur».

A més d’un espai de debat, també és un espai en què es voten els membres directius de la FIUC. En aquest sentint, la Dr. Isabel Capeloa (UCP, Universitat Catòlica de Portugal) i el seu equip van ser reelegits per tres anys més per estar al capdavant de la FIUC.

 

El Dr. Dani Palau, present a l’Assemblea de la FIUC, destaca els següents punts de l’esdeveniment:

"La reflexió sobre el món educatiu és del tot imprescindible en un món que viu acceleradament la secularització, l’absència d’una responsabilitat social cada cop més requerida per tothom, l’augment de la competitivitat, i l’exigència, des de la vessant cristiana, d’una responsabilitat òbvia en la construcció d’un món en què la pau no pot ser anecdòtica, així com tampoc la freqüència i la necessitat del diàleg. Aquesta reflexió ens porta a sostenir que el món educatiu resta connectat estretament amb el món de la cultura, tal com ha expressat el papa Francesc en la seva carta encíclica Fratelli tutti (FT 198-224): que els centres educatius superiors forgin la cultura de la trobada, del consens, de l’amabilitat i de la pau, no ha de ser quelcom estrany a les seves propostes formatives.

 

L’humanisme transversal de les universitats catòliques

L’assemblea afirmava l’existència d’evidents desafiaments del present, davant dels quals cal promoure en tots els nostres centres acadèmics el desig de la transcendència, i per tant, d’acceptar que les recerques i investigacions científiques sempre resten obertes i incompletes, perquè apunten a una plenitud que va més enllà de l’àmbit antropològic. Un segon element que no pot ser oblidat és la importància de revestir profundament els estudis superiors d’un humanisme no fictici, tant en l’alumnat com en el professorat, per tal d’aproximar-se a la realitat amb una major capacitat de transformació i d’acompanyament de situacions humanes sempre noves. I en darrer lloc, es creu del tot necessari no relegar la proposta de la fraternitat a un lloc secundari, i és que de fet, es fa necessari redescobrir tant el «tu» com el «nosaltres», davant dels quals tots som cridats a desplegar la nostra vocació d’eternitat i plenitud.

L’assemblea tingué diverses intervencions amb ponències i testimonis que oferien reflexions i experiències sobre el lloc que la universitat catòlica hauria d’anar ocupant en aquest món canviant. És important pensar conjuntament sobre el paper i el lloc dels estudis acadèmics superiors en el món d’avui. Les nostres institucions acadèmiques no són empreses aïllades, cridades a un prestigi segons els criteris del món. L’excel·lència volguda sempre ha de tenir una connotació antropològica unida a la proposta de l’Evangeli, viscut i compartit eclesialment.

Com a conseqüència, és evident que la recerca d’oportunitats i contactes per a posteriors esdeveniments i intercanvis entre docents i alumnes de diferents centres, no és sinó tant sols la punta de l’iceberg d’un món, el de les universitats, que tendeix per una banda a la complexitat internacional, política, empresarial i econòmica, però per una altra, segons la identitat cristiana, a una implicació i dedicació social més gran dels seus esforços i anhels. El reclam social no pot ser ignorat sota cap mena de prioritat, sinó que aquesta és precisament la seva prioritat: educar per a construir un món nou en què l’esperança no esdevingui un reclam anecdòtic ni fugisser.

 

La intervenció del Dr. Emili Marlés destaca el curs de Ciència i Fe de l’AUSP

Finalment, cal deixar constància que el Dr. Emili Marlés ha tingut l’oportunitat de presentar, juntament amb d’altres professors de l’Amèrica Llatina, la perspectiva i el plantejament pastoral de la universitat catòlica en el context present. En la seva intervenció va poder constatar la importància d’esdevenir missioners atents a tantes oportunitats que es van presentant en el transcurs dels anys de formació universitària d’aquells joves que estudien a la universitat. L’edat juvenil és un moment propici per a les bones preguntes, i també per als plantejaments de vida cristiana. Els anys de la joventut són aquells anys en els que la vida pren una direcció decisiva. Cal, doncs, que els professors siguin capaços de detectar els moments vitals dels alumnes i oferir un acompanyament sincer en els processos de maduració. Alhora, cal no perdre l’oportunitat, com ha apuntat el Dr. Marlés, a esdevenir incisius en el diàleg, per exemple en l’àmbit de la relació de la universitat amb el món. En aquest moment, es va presentar l’experiència d’un diàleg cada cop més i més necessari entre la fe i la ciència a través del curs on-line de ciència i fe que proposa l’AUSP. Per últim, el Dr. Marlés va fer esment de la necessitat d’acompanyar els universitaris de les nostres parròquies, o bé, el que és el mateix, no descuidar la connexió de les universitats amb les parròquies diocesanes."

 

Fotografia: Dr. Emili Marlés, Dra. Isabela Capeloa, presidenta de la FIUC, i Dr. Dani Palau.