La Facultat de Filosofia estrena una nova pàgina web

Per una banda, la nova pàgina recollirà tota la informació de docència i recerca, des dels estudis que s'hi imparteixen fins la matrícula en línia per accedir-hi. Per l'altra, també s'hi poden troben les activitats que es duran a terme a la Facultat, passades, presents i futures.

7 de juliol de 2022

La Facultat de Filosofia de Catalunya estrena una nova etapa, i en conseqüència, un nou web. La nova pàgina està dividida en cinc apartats: "La Facultat", en què hi ha tota la informació de qui som, la nostra història, els professors i l'organigrama acadèmic; "Docència", amb la informació que fa referència als estudis que s'ofereixen; "Recerca", amb l'activitat investigadora que es produeixi des de la Facultat de Filosofia; "+ Informació", que engloba tot allò referent a tasques de secretaria i altres dades d'interès, com l'agenda o les notícies; i "Espai personal", el lloc on, com diu el seu nom, hi ha l'accés a l'espai de cada estudiant tant per matricular-se, com per entrar al moodle o consultar les notes.

El podem descriure, però allò per saber com és el més important és que hi navegueu, cliqueu, mireu, etc. En fer-ho, veureu que queden algunes pàgines per acabar d'omplir, i és que sovint, quan hi ha estructures noves, queden detalls per ajustar. Des de la Facultat s'aniran completant tots els apartats tan aviat com es tingui la informació definitiva. Disculpeu les molèsties!