Informació i Matrícula

Aquí trobaràs totes les dades per poder-te matricular als estudis de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres.

Tipus d’alumnes
Segons els Estudis de la Facultat, hi pot haver les següents categories d’alumnes:
  • Ordinaris: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Han d’haver aprovat les PAU o equivalent. Aquests alumnes han de cursar totes les assignatures

  • Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.

  • Oients: Són els qui es matriculen a totes o algunes assignatures, sense passar les proves d’avaluació.


Reconeixements

En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement. Necessitarà els documents següents:

  • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.

  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.

  • Els programes de les assignatures cursades.

 

Horaris Secretaria

Matins: de dilluns a divendres, d’11 a 13 h

Tardes: de dilluns a dijous, de 17 a 19 h

Mes de juliol: de dilluns a divendres, d’11 a 13 h

Mes d'agost tancat.


 

Calendari del curs

Calendari del curs 2023-2024